UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

Predsjednik UPRIS-a imenovan u Sektorsko vijeće prirodnih znanosti i matematike

Temeljem odluke ministra znanosti i obrazovanja od 2. lipnja 2017. predsjednik UPRIS-a izabran je za člana Sektorskog vijeća XV.  Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija. Kao predstavniku strukovne udruge mandat će mu trajati četiri godine.

Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Sastav, djelokrug i poslovnik sektorskih vijeća utvrđeni su Zakonom o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru i Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Sektorsko vijeće sastoji se od predsjednika i 10 članova i to:
– jednog predstavnika ministarstava nadležnih za odgovarajući sektor,
– jednog predstavnika agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje ili agencije nadležne
za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili agencije nadležne za odgoj i obrazovanje,
– jednog predstavnika Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,
– osam sektorskih stručnjaka odabranih na temelju javnoga poziva, sukladno odredbama Zakona
o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru i Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog
okvira i to dva predstavnika poslodavaca, tri predstavnika obrazovnih ustanova, dva
predstavnika reprezentativnih sindikata među kojima je jedan iz obrazovnog sektora i jedan iz
gospodarskog sektora te jedan predstavnik strukovne udruge

Konstituirajuća sjednica predviđena je tijekom rujna u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

ODLUKA

error: Content is protected !!