UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

Završen projekt “Škola mladih zadarskih geologa 2018.”

Završen je projekt “Škola mladih zadarskih geologa 2018.” koji je proveden u suradnji s Osnovnom školom Bartula Kašića Zadar, a financiran od strane ACI d.d. Ukupno je sudjelovalo 9 učenika iz tri škole (OŠ Bartula Kašića, OŠ Šime Budinića i OŠ Smiljevac).

Postignuti ciljevi projekta su: 

  • popularizacija znanosti
  • poticanje vannastavnih aktivnosti
  • širenje geoloških spoznaja
  • upoznavanje i razumjevanje čimbenika koji su doveli do različite raspodjele stijena na prostoru RH i u svijetu
  • pravilna uporaba geološke karte RH i njena korelacija s osnovnom kartom RH
  • izravan kontakt s reprezentativnim uzorcima stijena i uočavanje njihovih glavnih karakteristika kao i međusobnih različitosti
  • uspostava i jačanje međusobne suradnje državnih, lokalnih i civilnih organizacija RH
Voditelj radionica profesor Dinko Marin

Učenici s voditeljem radionica Dinkom Marinom

Projekt se provodio tijekom četiri subotnje radionice kako slijedi:

24.03. = u prvom dijelu su se kroz teoretsku nastavu obradile tematske jedinice o: geološkoj prošlosti Zemlje (geološka razdoblja, Pangea, orogeneze), zatim o geologiji Hrvatske (vrste stijena, pregled zastupljenosti stijena prema vrstama i starosti, krški reljef).

14.04. = u drugom dijelu učenici su se upoznali s geološkom kartom Hrvatske M 1 : 300 000 (značenje pojedine boje u tumaču znakova, zastupljenost različitih starosti i vrsta stijena po regijama Hrvatske), zatim su obojali slijepu kartu Hrvatske vodeći se listovima 1:300 000 (svaki učenik je izradio vlastitu kartu); zatim smo radili s prijenosnom geološkom zbirkom UPRIS-a gdje su učenici učili i imali u rukama glavne vrste stijena.

21.04. = ponavljali smo i vježbali gdje je svaki učenik dobio skriptu dosad obrađenog sadržaja, koja zajedno s fotografijama sadrži 20 stranica. Zajedno smo prešli cijelu skriptu kroz pitanja – odgovor. Nakon toga su se učenici podijelili u parove gdje je jedan par dobio četiri uzorka stijena. Nakon međusobne suradnje i dogovora svaki je par odredio: vrstu stijene (sedimentna, magmatska ili metamorfna), skupinu stijene (dubinska, površinska, organogena…) i naziv stijene (vapnenac, granit, mramor, sedra…).

Također, otprilike su zaključili koji su dijelovi Hrvatske zastupljeni s pojedinim vrstama stijena, a sve služeći se geološkom kartom Hrvatske koju su tjedan prije sami izradili.

28.04. = učenici su pristupili završnom ispitu nakon kojeg se sastala ispitna komisija koja je pregledala i ocijenila pisane radove.

28.04. = svečana dodjela diploma, priznanja, zahvalnica i nagrada u OŠ Bartula Kašića Zadar. Dodjeli su prisustvovali predstavnici svih organizatora, mentori i učenici osnovnih škola koji su sudjelovali u projektu.

Prvo mjesto osvojio je učenik Marin Viduka iz Osnovne škole Smiljevac pod mentorstvom profesorice Josipe Zanki za što im od srca čestitamo!

Zahvalili bi se i Dinku Marinu, profesoru geografije u partnerskoj školi koji je je ujedno i naš član, na uspješnom provođenju radionice.

Učenik Marin Viduka s mentoricom profesoricom Josipom Zanki

Učenik Marin Viduka s mentoricom Josipom Zanki

error: Content is protected !!