UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

Na terenu u idili Gorskog kotara

Temeljem sporazuma o uspostavi “Županijske geološke zbirke” između Hrvatskog geološkog instituta i OŠ Gornja Vežica iz Rijeke, predsjednik UPRIS-a Zvonko Bumber je zajedno s prof.dr.sc. Josipom Halamićem, ravnateljem HGI-a i kolegom dr.sc. Mirkom Belakom obavio terenski izlazak i uzorkovanje reprezentativnih uzoraka stijena u srijedu 7.7. i četvrtak 8.7. diljem Gorskog kotara.

S lijeva na desno: Josip Halamić, Mirko Belak i Zvonko Bumber

S lijeva na desno: Josip Halamić, Mirko Belak i Zvonko Bumber

 

Barit-ruda barija, Lokve

Barit-ruda barija, Lokve

Limonit-željezna ruda, Mrzle Vodice

Limonit-željezna ruda, Mrzle Vodice

 

Napravljen je presjek geološke građe Primorsko-goranske županije od gornjeg paleozoika (karbon, perm), preko mezozoika (trijas, jura i kreda) do kenozoika (paleogen, neogen i kvartar), odnosno od prije 350 milijuna godina do danas. Uzorkovane su različite vrste stijena poput foraminiferskih i rudistnih vapnenaca, dolomita, siltita, pješčenjaka, konglomerata, breče, andezita…ali i ruda barija-barita i željeza-limonita iz napuštenih rudnika.

U četvrtak tijekom odmora uz obalu Mrzlovodičkog jezera, upoznali smo predsjednicu Društva za očuvanje i razvoj naselja Mrzle Vodice, gospođu Jadranku Andrić Maravić. Društvo se dugi niz godina bavi zaštitom mrzlovodičkog kraja njegovanjem kulturne baštine putem kiparskih, literalnih  i sličnih radionica.

"Carov most", Mrzle Vodice

“Carov most”, Mrzle Vodice

Kiparske instalacije, Mrzle Vodice

Kiparske instalacije, Mrzle Vodice

 

U ugodnom razgovoru postali smo svjesni velikog i još nedovoljno iskorištenog potencijala ovog kraja udaljenog od Rijeke svega pola sata, a bogatog kulturnom i prirodnom baštinom. Na kraju smo zaključili da bi valjalo uspostaviti suradnju između UPRIS-a i Društva uz stručnu pomoć HGI-a te napraviti zajednički projekt kojeg bi prijavili na natječaj EU programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020: Priprema i provedba programa razvoja kulturne baštine”. Natječaj će biti raspisan tijekom tekućeg mjeseca te će vodstvo navedenih subjekata započeti s projektnom pripremom.

 

 

error: Content is protected !!