UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

2. sjednica Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske

U ponedjeljak 2. svibnja u Gospiću održana je 2. sjednica Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske. Nastavno na rezultate prvog kruga partnerskih konzultacija održanih u svrhu identificiranja regionalnih razvojnih problema i potreba, započela je treća faza u izradi Strategije regionalnog razvoja Republike za razdoblje do kraja 2020. godine:  „Definiranje strateških ciljeva na razini Republike Hrvatske te definiranje regionalnih razvojnih prioriteta unutar statističkih regija i druge partnerske konzultacije“. Cilj 2. sjednice bio je na osnovi identificiranih razvojnih problema regionalne razine definirati ciljeve regionalnoga razvoja na nacionalnoj razini te odrediti hijerarhiju ciljeva, prioriteta i mjera. Strukturirani rezultati analize stanja provedene prema razvojim područjima (gospodarstvo, društvo, prostor i okoliš te razvojno upravljanje) s naznakom prostornih razvojnih specifičnosti ispod NUTS II razine predstavljaju temelj za formulaciju Strategije.

Sljedeća sjednica najavljena je za mjesec lipanj.

Radni materijali

Radni materijali

error: Content is protected !!