UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

Završena radionica u Splitu!

IMG_20150610_181831

U četvrtak 11. lipnja završen je splitski dio „Radionice mladih znanstvenika – RI, ST“ koji se provodio u Osnovnoj školi „Gripe“. Sudjelovalo je čak 15 učenika znanstvenika koji  su kroz tri mjeseca marljivo radili i stjecali temeljna znanja o postanku, građi i razvoju Zemlje. Njihova imena su:

Marino Grvić, Klara Ivković, Iva Nizić, Paula Gradištanac, Marina Miljak, Ena Kirigin, Lana Valtrović, Mirta Klarić, Petra Vranković, Nina Nazlić, Klara Cvitanović, Bruna Grubišić, Marica Lalić, Ivan Šaškor i Ivan Petar Šolić.

 

Tijekom ožujka odrađena je prva radionica zamišljena da se učenici upoznaju s temeljnim geološkim pojmovima te mineralima i stijenama, glavnim izvorom podataka za geologe. Radom sa zbirkom minerala i zbirkom stijena, što je praćeno powerpoint prezentacijama, kroz dva nastavna sata naši mladi znanstvenici su utvrdili definicije i podjele minerala i stijena te stekli temeljna znanja nužna za preostale radionice u projektu.

Početkom travnja odrađena je radionica mikroskopiranja. U dva nastavna sata učenici znanstvenici su se pobliže upoznali sa uporabom svjetlosnog mikroskopa u geologiji. Promatrali su pripremljene izbruske foraminiferskog vapnenca i andezita u kojima su prepoznali fosilne zajednice i različite minerale. Prezentacijama koje su pratile radionicu olakšano je prepoznavanje pojedinih vrsta i minerala, a naši znanstvenici su imali i zadatak njihova precrtavanja.

IMG_20150610_193118IMG_20150610_193133

Tijekom travnja u radionici bojenja geološke karte Splitsko-dalmatinske županije učenici znanstvenici su imali priliku primijeniti svoja stečena teorijska znanja u praksi. Naime, saznali su važnost geoloških karata u terenskoj i teorijskoj geologiji te im je kroz prezentacije objašnjen način izrade ovakvih karata. Po prezentaciji sami su pristupili bojenju slijepe geološke karte Splitsko-dalmatinske županije shvaćajući značenje pojedinih boja i oznaka na geološkoj karti. Kao predložak za bojenje služila im je geološka karta županije izrađena na Hrvatskom geološkom institutu.

IMG_20150610_193221

IMG_20150610_183726

U svibnju je zbog obveza, kako mladih znanstvenika tako i njihovog mentora, došlo do usporavanja u provedbi radionica. Ipak, usprkos teškoćama u određivanju termina, održana je radionica izrade fosila u gipsu. Tijekom dva školska sata učenici su se opet susreli sa paleontologijom te novom prezentacijom o fosilima. Po uvodu su pristupili već pripremljenom priboru za rad u sklopu ove radionice. Učenici znanstvenici sami su stvarali sedimentne slojeve i utiskivali školjke među njih kako bi ih mogli petrificirati i stvoriti trajni fosilni trag. Izuzev nekoliko zaprljanih majica, učenici su se sjajno zabavili i naučili što je potrebno da se organizam fosilizira.

IMG_20150610_193210

IMG_0569Na kraju, došao je i lipanj, a time i pogodno vrijeme za održavanje završne radionice našeg malog projekta. Posljednjom radionicom mladi znanstvenici su  napravili geološke stalke koji su ustvari geološki stupovi Splitsko-dalmatinske županije, počevši od trijasa u mezozoiku do holocena u kenozoiku, geološkom razdoblju u kojem danas živimo. Debljina pojedinih stijena proporcionalno odgovara duljini trajanja razdoblja iz kojeg potječu, a holocen predstavlja slabo sortirani i nevezani aluvijalni materijal.

IMG_20150610_181349IMG_20150610_192206

Po završetku zadnje radionice mladi znanstvenici su u anketi ocijenili projekt, a potom su im dodijeljene diplome za sudjelovanje u „Radionicama mladih znanstvenika“. Diplome i geološki stalci koje su sami izradili ostaju im trajna uspomena na ovo lijepo druženje uz učenje o našem planetu. Ovim putem im se još jednom zahvaljujemo na uloženom trudu i entuzijazmu. Zahvale šaljemo i Osnovnoj školi „Gripe“ na suradnji te Hrvatskom geološkom institutu na svesrdnoj pomoći u realizaciji projekta.

Rezultati ankete:

OCJENA 1-5 (1 – u potpunosti se ne slažem 2 – uglavnom se ne slažem
3 – niti se slažem niti se ne slažem 4 – uglavnom se slažem
5 – u potpunosti se slažem)
1. Predavanja i radionice su bili jasni i razumljivi. 4.9
2. Prethodno znanje iz geografije koristilo mi je tijekom radionice. 4.6
3. Teme predavanja i radionica dobro su se međusobno upotpunjavale. 4.8
4. Naučio / la sam nešto novo 4.9
5. Predavač je bio zanimljiv i jasan. 5
6. Predavačevo znanje i iskustvo bilo je primjereno programu radionice. 5
7. Predavač je bio poticajan u radu te se trudio objasniti nepoznato. 5
8. Geologija kao znanost je važna za razumijevanje prirodnih procesa na Zemlji. 5
9. Znanost je važna za napredak društva. 4.9
10. Volio bih da je geologija izborni predmet u osnovnoj školi. 4.6
11. Volio bih da je više ovakvih radionica u školi. 4.8
12. Planiram se u budućnosti baviti prirodoslovljem. 3.8

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!