UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

Spremni smo za EU projekte!

Predsjednik UPRIS-a Zvonko Bumber uspješno je završio program cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom “Uvod u izradu projekata financiranih iz fondova Europske unije”. Radi se o jedinstvenom projektu on-line edukacije tima s riječkog Sveučilišta koji putem on-line modula promiče cjeloživotno obrazovanje koje je dostupno iz vlastitog doma u svakom trenutku. Zbog eliminacije troškova osoblja i prostora za edukaciju cijene su veoma pristupačne gdje posebne popuste dobivaju studenti i nezaposlene osobe. Svakako preporučamo ovaj program koji se sastoji od tri modula:

  •  Uvod u EU fondove
  • Priprema projektnog plana za EU fondove
  • Kako ispuniti natječajnu dokumentaciju za EU fondove

Dodana vrijednost ove edukacije je stjecanje certifikata Sveučilišta u Rijeci potpisanog od strane rektora što uvelike daje garanciju kvalitete te se može koristiti kao dokaz kompetentnosti prilikom prijave na natječaje financirane iz europskih fondova.

UPRIS već dulje vrijeme razmišlja o prednostima koje EU projekti donose poput veće alokacije, povećanja održivosti aktivnosti udruge i širenja opsega  djelovanja. Nadamo se da će nam 2017. godina donijeti uspjeha i po tom pitanju.

potvrda

error: Content is protected !!