UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

Radionice mladih znanstvenika – PU, ZD

„Radionice mladih znanstvenika – PU, ZD“ došle su svom kraju. U Puli i Zadru, odnosno u Osnovnim školama „Monte Zaro“ i „Bartula Kašića“, svi naši mladi znanstvenici uspješno su odradili sve radionice predviđene projektom.

Projekt je otpočeo još u ožujku odabirom učenika znanstvenika u navedene dvije škole te usklađivanjem termina održavanja radionica. Voditelji projekta, Zvonko Bumber na području Istarske i Vicko Sviličić na području Zadarske županije, imali su zadatak izvršiti terensko uzorkovanje i odabrati reprezentativne uzorke stijena pojedinih geoloških razdoblja na prostoru navedenih županija. Utvrđeno je da starost stijena Istarske županije pokriva vremenski raspon od mezozoika do danas, odnosno da najstarije stijene pripadaju razdoblju jure (stare 160 milijuna godina). Najstarije stijene Zadarske županije stavljene su u gornji dio paleozoika, točnije karbon. U pripremi projekta odabrani su i uzorci stijena od kojih su učinjeni mikroskopski izbrusci. Odabrane su stijene bogate fosilnim zajednicama i lijepim mineralnim zrnima. Piljenje uzoraka, izradu izbrusaka te izradu geoloških karti ove dvije županije povjerili smo Hrvatskom geološkom institutu, našem dugogodišnjem partneru. Za potrebe radionice s gipsom odabrane su zanimljive školjke kojima su izrađivani fosilni otisci. Uvodni dio projekta teško da bi bilo moguće odraditi bez UPRIS – ove Geološke zbirke sa 24 uzorka svih vrsta stijena prema postanku koja je učenicima znanstvenicima dala jedinstven uvid u postanak, građu i razvoj planeta Zemlje.

Na kraju se zahvaljujemo svim našim učenicima znanstvenicima iz Pule i Zadra, voditeljima radionica Ivani Marijanović iz osnovne škole „Monte Zaro“ i Dinku Marinu iz „Bartula Kašića“, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na financijskoj potpori te djelatnicima Hrvatskog geološkog instituta koji su omogućili da se ideje UPRIS – a pretvore u stvarnost.

U nastavku donosimo reziltate anketa koje je ispunilo 20 učenika uključenih u radionice:

OCJENA 1-5 (1 – u potpunosti se ne slažem 2 – uglavnom se ne slažem
3 – niti se slažem niti se ne slažem 4 – uglavnom se slažem
5 – u potpunosti se slažem)

1. Predavanja i radionice su bili jasni i razumljivi. 4.8
2. Prethodno znanje iz geografije koristilo mi je tijekom radionice. 4.7
3. Teme predavanja i radionica dobro su se međusobno upotpunjavale. 4.8
4. Naučio / la sam nešto novo 4.7
5. Predavač je bio zanimljiv i jasan. 5
6. Predavačevo znanje i iskustvo bilo je primjereno programu radionice. 4.9
7. Predavač je bio poticajan u radu te se trudio objasniti nepoznato. 5
8. Geologija kao znanost je važna za razumijevanje prirodnih procesa na Zemlji. 4.9
9. Znanost je važna za napredak društva. 4.9
10. Volio bih da je geologija izborni predmet u osnovnoj školi. 3.7
11. Volio bih da je više ovakvih radionica u školi. 4.9
12. Planiram se u budućnosti baviti prirodoslovljem. 2.4

Na pitanje u kakvoj radionici bi željeli u budućnosti sudjelovati, učenici su nadopisali: geografija, svemir, geologija, klimatske promjene i povijest.

Primjer ankete- Pula

Primjer ankete- Pula

Primjer ankete - Zadar

Primjer ankete – Zadar

error: Content is protected !!