UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

Geološke zbirke u školama

Od osnutka prvih srednjih škola na teritoriju Hrvatske pa sve do sredine 20. stoljeća, geologija je imala zasluženo mjesto u redovnom nastavnom programu. Nakon toga dolazi do isključenja geologije iz istog te se njeno gradivo raspoređuje u srodne prirodoslovne znanosti.

Važno je za spomenuti da u razvijenijim zemljama svijeta postoji geologija kao nastavni predmet pod općim imenom “geoscience” ili “earth science”.

Stoga predlažemo projekt “Geološke zbirke u školama” imajući u vidu metodičke prednosti ovakvog nastavnog sredstva, samu trajnost zbirke i naravno povoljnu cijenu.

Škole sa zbirkom

Škole s prijenosnom geološkom zbirkom UPRIS-a

.

Zbirka je sastavljena od 24 reprezentativna uzorka te sadrži osnovne tipove stijena koje se obrađuju u nastavi geografije, podijeljene na sedimentne, magmatske i metamorfne. Uzorci su sakupljeni sa područja cijele Hrvatske. Sedimentne stijene, kojih je daleko najviše, broje 12 uzoraka. One manje zastupljenije, magmatske i metamorfne stijene, broje pojedinačno po 6 uzoraka. Uzorci su sa jedne strane ispiljeni i polirani kako bi se vidjela struktura i tekstura stijene, dok su sa druge nedirnuti kako ih i nalazimo u prirodi. Zbirka se nalazi u specijaliziranoj i prenosivoj vitrini od aluminija i drva. Za svaki uzorak u unutrašnjosti vitrine navedena je vrsta stijene. Također, uz vitrine dolazi i 6 izložbenih kutijica. Kroz 4 kutijice prikazan je jedan od najvažnijih geoloških procesa u Hrvatskoj – okršavanje karbonata.

Slijedom događaja kutijice sadržavaju:
a) vapnenac
b) škrape nastale otapanjem vapnenca
c) neotopivi ostatak zemlju crvenicu
d) boksit nastao sedimentacijom crvenice

Na taj način učenici će dobit razumijevanje stijenskog ciklusa i uvidjeti da stijene nisu nepromjenjive. U preostale dvije kutijice nalaze se kristalizirani minerali, kalcit i kremen. Od kalcita (CaCO3) je građen vapnenac, naša najčešća stijena od koje je uglavnom izgrađena naša obala i otoci. Kremen (SiO2)je najčešći mineral na Zemlji uopće.

Uz zbirku i izložbene kutijice nezaobilazno dolazi i Priručnik. On je podijeljen na tri dijela:
a) uvod u kojem se govori općenito o geologiji
b) detaljno objašnjenje svakog uzorka u zbirci (geneza, lokalitet, starost)
c) vježbe i zadaci za ispitivanje

Fotografije uzoraka:

1. Sedimentne stijene
2. Magmatske stijene
3. Metamorfne stijene
4. Minerali
error: Content is protected !!