UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

1. sjednica Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske

21. ožujka u Splitu u trajanju od 9:30 do 17 sati, održana je 1. sjednica Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Na osnivačkoj sjednici za predsjednika Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske izabran je Nikola Dobroslavić (župan Dubrovačko-neretvanske županije), a za njegovog zamjenika Valter Flego (župan Istarske županije). S obzirom da je u tijeku izrada Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine, nakon konstituirajućeg dijela sjednice Partnerskih vijeća uslijedila je SWOT radionica. Svrha radionice bila je  potvrđivanje rezultata SWOT analiza koje su tijekom prosinca 2015. godine izrađene u suradnji s ključnim dionicima regionalne i lokalne razine okupljenih u Rijeci i Šibeniku za predstavnike Jadranske Hrvatske. Budući da članovi Partnerskog vijeća predstavljaju ključne dionike razvoja iz različitih sektora (javnog, privatnog, akademskog i civilnog društva) i svih razina upravljanja (lokalna, regionalna i nacionalna), ovom radionicom omogućen je sveobuhvatan pristup utvrđivanju razvojnih problema i potreba (pristup „odozdo“ i pristup „odozgo“).

Predstavnik udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, predsjednik UPRIS-a Zvonko Bumber, na radionicama s predstavnicima ministarstava i jedinica lokalne samouprave predložio je nekoliko usvojenih izmjena u identificiranim problemima i prijetnjama. Također, prihvaćen je prijedlog posebnog izdvajanja problema divljih odlagališta komunalnog otpada na području Jadranske Hrvatske te su iznesena mišljenja o načinima njegovog rješavanja.

U međuvremenu, osim korespondencije s MRRFEU-om, pokušat ćemo uspostaviti kontakt s udrugama koje djeluju u području zaštite okoliša na području Jadranske Hrvatske kako bi nam mogle dostaviti relevantne informacije koje bi eventualno istaknuli na sljedećoj sjednici koja je najavljena za kraj travnja.

error: Content is protected !!